Onze missie: 

De Passer is een autonome school voor normaal- en hoger begaafde kinderen met
ASS (type 9 OV 4). De Passer wil haar leerlingen een veilige leer- en leefomgeving bieden die past bij hun noden en mogelijkheden. Een omgeving waarin hun ontwikkeling (op vlak van kennis, vaardigheden en competenties) maximaal wordt gestimuleerd en waarin elk kind zich zo optimaal mogelijk kan ontplooien. Daarbij stelt De Passer re-integratie in het reguliere onderwijs voorop. Als kennis- en expertisecentrum op pedagogisch en didactisch vlak streven wij kwaliteit en resultaatgerichtheid na op alle niveaus: micro (leerling-leerkracht), meso (school) en macro (maatschappelijke evoluties).


Een autismevriendelijke infrastructuur. 

Bij het inrichten van De Passer werd rekening gehouden met de aanbevelingen van architectuur voor autisme. We vonden ook inspiratie op o.a de site autism toolbox. Deze richtlijnen en bijkomende wensen en aandachtspunten vanuit de visie van het team De Passer zijn gericht op het welbevinden van de leerlingen.

Meer informatie vind je hier.

                            

18 MAA

Opendeurdag

27 MAA

Elektronische aanmelding 17-20u

31 MAA

Oudercontact

17 MEI

Inleefdag

Autismevriendelijk