Inschrijvingsperiodes en inschrijvingsprocedure

November

 

25 november 2016

Eerste infoavond voor toekomstige leerlingen, ouders, hulpverleners en andere betrokkenen. Doel:

·         uitleg van de aanmeldingsprocedure

·         een duidelijk beeld geven van de schoolwerking met een rondleiding op maat

·         tijd en ruimte voor vragen

 

December

 

2 december 2016

De capaciteit en het aantal vrije plaatsen wordt gecommuniceerd op de website. (zie onder)

Capaciteit = aantal leerlingen die maximaal in de school ingeschreven kunnen zijn.

Vrije plaatsen = aantal plaatsen die open zijn voor een nieuwe inschrijving.

 

15 december 2016

Aanmeldingsscherm komt op de website (aanmeldingsformulier.pdf).

Stappenplan voor ouders om aan te melden komt op de website (stappenplan.pdf).

 

Februari

 

3 februari vanaf 8u

t.e.m. 17 februari tot 17u

- Tweede infoavond voor toekomstige leerlingen, ouders, hulpverleners en andere betrokkenen. Doel:

·         uitleg van de aanmeldingsprocedure

·         een duidelijk beeld geven van de schoolwerking met een rondleiding op maat

·         tijd en ruimte voor vragen

- Start aanmeldingsprocedure voor broers/zussen en kinderen van het personeel. De eerste aanmeldingsperiode gebeurt via reguliere inschrijving = mensen komen langs op school om hun zoon/dochter aan te melden voor inschrijving. Bij deze aanmeldingen bewaken we de chronologische volgorde d.m.v. een aanmeldingsregister waarbij exacte tijd genoteerd wordt, samen met handtekening van ouders.

 

22 februari en 23 februari 2017

Ordening van de twee voorrangsgroepen.

 

24 februari 2017

De betrokken ouders ontvangen een mail mét leesbevestiging . Indien geen mailadres beschikbaar is, wordt de melding via aangetekend schrijven opgestuurd.

 

Maart

 

6 maart vanaf 8u tem 24 maart tot 17u

Inschrijving na de eerste aanmeldingsprocedure: de ouders maken een afspraak met de school om de aanmelding van hun kind om te zetten in een inschrijving.

 

18 maart 2017

Opendeurdag

 

24 maart 2017

Capaciteit en het gewijzigd aantal vrije plaatsen wordt gecommuniceerd op de website.

 

27 maart vanaf 17u t.e.m. 20u

Elektronische aanmeldingsprocedure voor de overige leerlingen:

- We hanteren de ordeningscriteria chronologie (80 %) in combinatie met toeval (20 %).

- Vrij korte periode: de beslissing om zich al dan niet aan te melden moet voordien gemaakt moet zijn. Voorafgaand aan de aanmeldingsprocedure zijn er twee infoavonden voor ouders zodat geïnteresseerde ouders en leerlingen al een duidelijk beeld hebben over de school.

- Op school zelf zullen personeelsleden ter beschikking staan om mensen met weinig computerervaring of zonder internet te helpen. Dit wordt aangeboden op maandag 27 maart van 17u t.e.m. 20u. 

- We kiezen er bewust voor om de aanmelding te doen voor de paasvakantie. Zo kunnen we nog voor de paasvakantie de ouders communiceren of er al dan niet een plaatsje is voor hun zoon/dochter.

 

29 maart 2017

- Ordening van alle elektronische aanmeldingen volgens chronologie.

- Ordening van alle overige elektronische aanmeldingen volgens loting. Alle betrokken ouders worden uitgenodigd om de loting bij te wonen.

 

30 maart 2017

Ordening van alle elektronische aanmeldingen.

 

31 maart 2017

De betrokken ouders ontvangen een mail mét leesbevestiging. Indien geen mailadres beschikbaar is, wordt de melding via aangetekend schrijven opgestuurd. Zowel de gunstig als de ongunstig gerangschikte leerlingen krijgen een mail/brief.

 

April

 

18 april vanaf 8u

t.e.m. 9 mei tot 17u

Inschrijvingen na de tweede aanmeldingsperiode: de ouders maken een afspraak maken met de school om de aanmelding van hun kind om te zetten in een inschrijving.

 

Mei

 

12 mei 2017

Capaciteit en het gewijzigd aantal vrije plaatsen wordt gecommuniceerd op de website.

 

Maandag 29 mei vanaf 8u

Reguliere inschrijvingen.

 

Juni

 

30 juni 2017

Capaciteit en het gewijzigd aantal vrije plaatsen wordt gecommuniceerd op de website.

 

De capaciteit en het aantal vrije plaatsen voor schooljaar 2017-2018

Een schoolbestuur kan het aantal leerlingen bepalen, rekening houdend met de materiële omstandigheden of pedagogisch-didactische overwegingen. Vanaf schooljaar 2017 -2018 doen we dit per jaar. Enkel de capaciteit meedelen geeft een vertekend beeld van de kans op inschrijving. Daarom worden naast de capaciteit ook de vrije plaatsen weergegeven. Een vrije plaats is een plaats die vrijgegeven wordt voor inschrijving waardoor ouders en leerlingen een zicht hebben op de kans dat ze hun kind effectief kunnen inschrijven. Meld u zeker aan om uw zoon/dochter te laten registreren op onze inschrijvingsregisters, ook al zijn er op dat moment 0 vrije plaatsen! Indien u niet geregistreerd staat, kunnen wij u ook niet contacteren indien er een plaats vrijkomt. Plaatsen die vrijkomen, worden tot en met minimaal de vijfde schooldag van oktober ingevuld volgens de chronologie van de lijst van niet-gerealiseerde inschrijvingen!

 

De capaciteit en vrije plaatsen op datum van

……29 augustus 2017……….

Capaciteit

Vrije plaatsen

1ste

jaar:

1A

1B

 

20

7

 

0

0

2de

jaar:

2A

2BVL

 

21

8

 

0

0

3de

jaar:

3ASO

3TSO

3KSO

3BSO

 

8

4

4

8

 

1

0

0

0

4de

jaar:

4ASO

4TSO

4KSO

4BSO

 

8

6

4

8

 

0

0

0

0

5de

jaar:

5ASO

5TSO

5KSO

5BSO

 

 

4

4

4

8

 

2(HandelsWet.,Wet.)

2

1

2(5BEI,5BVV)

6de

jaar            vanaf schooljaar 2018-2019

 

 

 

Inleefdag:

Wie? Leerlingen ingeschreven voor de eerste graad 2017-2018

Wat? De halve dag biedt hen de kans om De Passer te leren kennen en te ervaren waar het in De Passer om draait. Op deze dag zijn de huidige leerlingen van de school op uitstap. De nieuwe leerlingen worden in kleine groepjes verdeeld en verspreid over de verschillende klassen.

Wanneer? Woensdag 17/05 van 8u25 tot 12u.

Waar? De Passer, Vijverhoflaan 13,8200 Sint-Michiels

Hoe? Ouders en leerlingen worden bevraagd op inschrijfmoment+krijgen afwezigheidsattest voor huidige school. 

 

Capaciteitsbepaling + vrije plaatsen 2016-2017

Laatste update 10/05/2017 om 20u56

  Capaciteit Vrije plaatsen
1ste graad 57 1 (2A)
2e graad 40 0

 

 

                            

18 MAA

Opendeurdag

27 MAA

Elektronische aanmelding 17-20u

31 MAA

Oudercontact

17 MEI

Inleefdag

Autismevriendelijk