Thomas Fondelli - peter van De Passer !

Thomas Fondelli zal het peterschap van de Passer gedurende de opbouw van de school op zich nemen.

Als peter zal hij mee waken over het 'welzijn' van de Passer, de medewerkers, maar vooral dat van de leerlingen.

Doorheen de jaren bouwde Thomas Fondelli een ruime expertise uit m.b.t.  ASS en het welbevinden van jongeren deze diagnose

Thomas zal zijn expertise inzetten en op een positief kritische manier aanwenden ten voordele van alle belanghebbenden in de Passer.

De Passer zal op een transparante manier samenwerken met  de peter en optimaal gebruik maken van de inzichten, de expertise en het engagement .

                            

18 MAA

Opendeurdag

27 MAA

Elektronische aanmelding 17-20u

31 MAA

Oudercontact

17 MEI

Inleefdag

Autismevriendelijk